rc model logo

RC modely lietadiel, lodí, vrtuľníkov, rakiet, áut, tankov...


Video

Ochrana údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PDF Tlačiť E-mail

Ing.Jaroslav Petráš - probe, so sídlom SNP 41, P.O.Box 9, 916 01 Stará Turá, IČO:11750103, IČ-DPH: SK1020307464, DIČ:1020307464, Spoločnosť je zapísaná v OÚ Stará Turá, Žo 50480/1992 (ďalej len „Spoločnosť“).

Kontaktné údaje: Tel: 0905 443874, E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V záujme riadneho poskytnutia služieb zákazníkom, sa vyžaduje, aby zákazník poskytol Spoločnosti nevyhnutné informácie, v rozsahu osobných údajov potrebných pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom (ako Dotknutou osobou) a Spoločnosťou (ako Prevádzkovateľom):

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • obchodný názov, IČO, IČ DPH ak nakupujete ako firma / živnostník (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).
  • IP adresa
Registráciou v internetovom obchode a/alebo odoslaním konkrétnej objednávky udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné objednávku realizovať.

Účelom spracúvania predmetných údajov je spracúvanie osobných údajov klientov Prevádzkovateľa, ktorí využili jeho služby prostredníctvom elektronického obchodu. Predmetné osobné údaje sú zo strany Prevádzkovateľa definované v nevyhnutom rozsahu na naplnenie účelu spracovania. Uchovávané sú po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu definovanú v osobitných predpisoch najmä Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod. Údaje zákazníka sú uchovávané v chránenej databáze a spracované pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém.

Počas návštevy zákazníka sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu.

Osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (najmä banky, doručovateľské služby niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

Databázu osobných údajov Spoločnosť chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Zákazník má právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Osobné údaje je možné kedykoľvek aktualizovať prostredníctvom e-mailu, alebo po prihlásení na internetovej stránke obchodu v sekcii vaše údaje.

Osobné údaje je Spoločnosť oprávnená spracovávať po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Spoločnosť oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby.

Spoločnosť je povinná oznámiť porušenie ochrany osobných údajov najneskôr do 72 hodín Dozornému orgánu.

Spracúvanie osobných údajov u osôb mladších ako 16 rokov - súhlasiť so spracovaním osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov je možné iba v prípade, že zákonný zástupca, prípadne zákonný opatrovník maloletého vyjadril súhlas, alebo ho schválil.


 

E - Shop

Košík

Váš košík je prázdny

Vyhľadávanie

Aktuality

 

 

Nový časopis