ccx

rc model logo

RC modely lietadiel, lodí, vrtuľníkov, rakiet, áut, tankov...


Video

Vrátenie tovaru

 

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 

Zákazník je povinný vrátiť tovar, ktorý nebol používaný a nejaví žiadne známky používania, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, spolu so záručným listom, originálom faktúry a listom o odstúpení od zmluvy v písomnej forme. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako doporučenú zásielku alebo osobne doručiť na predajňu. Zásielku je vhodné poistiť, predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie ale stratu tovaru alebo zásielky. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronicky ale len písomnou formou.
 

Pre prijatie tovaru späť, musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • 1) tovar musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), v pôvodnom stave
  • 2) tovar nesmie byť akokoľvek poškodený, nesmie javiť známky opotrebenia a používania
  • 3) tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
  • 4) k tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra) - originál
  • 5) k tovaru musí byť priložený podpísaný list o odstúpení od zmluvy

 

Zákazník je v prípade využitia svojho práva na vrátenie tovaru bez udania dôvodu povinný túto skutočnosť vopred predávajúcemu oznámiť a ďalej postupovať nasledujúcim spôsobom, ak pri oznámení nebolo dohodnuté inak:

  • 1) nepoužitý tovar v kompletnom a pôvodnom stave zaslať alebo osobne dopraviť na adresu firmy na vlastné náklady
  • 2) po doručení a skontrolovaní tovaru je v prípade splnenia hore uvedených podmienok zákazníkovi do 15 dní vrátená kúpna cena tovaru poštovou poukážkou alebo prevodom na účet (v tomto prípade je potrebné v sprievodnom liste priloženom k vracanému tovaru túto skutočnosť uviesť spolu s číslom účtu a udajmi potrebnými na prevod). V prípade nesplnenia podmienok je tovar bezodkladne odoslaný späť zákazníkovi za paušálny poplatok 10,00 €

Pri tovare na zakázku, ktorý bol vyrobený alebo poskladaný (zmontovaný) na želanie a podľa špecifikácie zákazníka nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 

Formulár odstúpenia od zmluvy

 

 

E - Shop

Košík

Váš košík je prázdny

Vyhľadávanie

Aktuality

 

 

Nový časopis